USLOVI KORIŠĆENJA

Na ovoj stranici su navedeni opšti uslovi i pravila korišćenja internet stranice www.smart-systems.me, kupovine u okviru naše online prodavnice odnosno Ugovora zaključenog na daljinu (u daljem tekstu: Uslovi).
Korišćenjem, registracijom ili posjećivanjem web stranice i prodavnice www.smart-systems.me, potvrđujete da ste upoznati sa Uslovima te da ih u cijelosti prihvatate.

Definicije pojmova

Internet stranica ili sajt je web stranica koja se nalazi (hostuje) na nekom serveru, a koju posjećuju korisnici i kupci. Sastavni dio naše web stranice je i online prodavnica.
Korisnik je lice koje koristi internet stranicu www.smart-systems.me bez obzira da li ima registrovan korisnički nalog.
Kupac je fizičko ili pravno lice koje uspješno izvrši kupovinu na internet stranici www.smart-systems.me.
Pružalac usluga ili Prodavac: SMART SYSTEMS MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA, sa sjedištem ul. Tivatska 21, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB: 03243427, PDV: 30/31-20906-3 (u daljem tekstu: Smart Systems).
Proizvod je roba, artikal ili usluga koja uključuje pripadajuća prava i obaveze.
Ugovor o pružanju usluga: Ugovor po kojem Smart Systems pruža ili se obavezuje da će pružiti uslugu Kupcu, a Kupac plaća ili se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu.
Ugovor zaključen na daljinu je ugovor zaključen između trgovca (prodavca) i potrošača (kupca) u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača na istom mjestu pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.

OPŠTI USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE

Prilikom korišćenja internet sranice www.smart-systems.me i online prodavnice koja je u okviru ove stranice (u daljem tekstu: prodavnica) primjenjuju se navedena pravila i uslovi, kao i svi važeći zakoni na teritoriji Crne Gore.
Korišćenje internet stranice kao i prodavnice smart-systems.me se ne naplaćuje i koristite je na sopstvenu odgovornost. Prodavnica omogućava dostavu naručenih proizvoda u skladu sa dolje opisanim uslovima kupovine.
Korisnik se obavezuje da ni na koji način neće ugroziti funkcionisanje sajta, te da neće kreirati lažne korisničke naloge obmanjujućeg sadržaja ili koristiti tuđe lične podatke. U suprotnom, Smart Systems zadržava pravo da privremeno ili trajno spriječi korišćenje sajta te preduzme druge mjere uključujući ali ne ograničavajući se na prijavu nadležnim organima i podnošenje tužbe.

Intelektualno vlasništvo

Web stranica i prodavnica www.smart-systems.me su u vlasništvu Smart Systems. Sadržaj web stranice i prodavnice je zaštićen i nije dozvoljeno kopiranje i upotreba bilo kojeg dijela sajta www.smart-systems.me bez pismenog odobrenja Smart Systems.
Smart Systems zadržava pravo dopune i izmjene uslova korišćenja web stranice i prodavnice u bilo kojem trenutku, a promjene stupaju na snagu u trenutku njihove objave. Nastavkom korišćenja stranice i prodavnice smatra se da je korisnik/kupac saglasan te da potvrđuje i prihvata sve izmijenjene uslove.

Sadržaj stranice i opis proizvoda

Nastojimo da sadržaj stranice, opis i slike proizvoda budu što precizniji, ali ne možemo garantovati da su svi opisi kompletni i bez grešaka. Molimo vas da sve uočene nedostatke prijavite na e-mail adresu info@smart-systems.me
Smart Systems nije odgovoran za štetu koja može nastati zbog grešaka u opisu ili prikazu proizvoda, kao ni za sadržaj koji korisnik prima ili šalje, te navedeno ne može biti osnov za povrat i neprihvatanje poručenih proizvoda.
Smart Systems nije odgovoran za sadržaj povezanih web stranica, marketing materijala i oglasa koji mogu biti prikazani na stranici www.smart-systems.me te korisnici takvim sadržajima pristupaju na sopstvenu odgovornost.

USLOVI KUPOVINE I KORIŠĆENJA PRODAVNICE

U skladu sa članom 61. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.list CG” br.002/14, 066/14, 043/15, 070/17, 067/19) i članom 7. Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl.list CG” 041/10, 040/11, 056/13) Smart Systems obavještava svoje kupce:

 • Da se kupovina obavljena putem naše internet stranice www.smart-systems.me smatra Ugovorom zaključenim van poslovnih prostorija, odnosno na daljinu
 • Da se prodaja proizvoda putem našeg internet sajta www.smart-systems.me obavlja u okviru registrovane djelatnosti pravnog subjekta SMART SYSTEMS MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA, ul. Tivatska 21, 81000 Podgorica, Crna Gora, PIB: 03243427, PDV: 30/31-20906-3, telefon +38267592310, e-mail adresa: prodaja@smart-systems.me, adresa za izjavljivanje reklamacija: Tivatska 21, 81000 Podgorica, e-mail adresa za reklamacije: info@smart-systems.me
 • Osnovna obilježja robe možete pronaći na našem sajtu.
 • Roba koja se prodaje putem našeg internet sajta posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana na Deklaraciji proizvoda.
 • Saobraznost robe koja je predmet ugovora utvrđuje se isključivo prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano Deklaracijom samog proizvoda.
 • Prodajna cijena robe naznačena je uz svaki artikal i sve cijene su istaknute sa uračunatim PDV-om.
 • Isporuku robe možete očekivati u roku od 2-5 radnh dana od dana potvrde porudžbine, odnosno u skladu sa pravilima istaknutim u odjeljku Način plaćanja i dostava.
 • Mogućnost kupovine robe uz posebne cjenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja se u skladu sa uslovima koji su istaknuti na našem sajtu.
 • Robu kupljenu putem našeg internet sajta možete platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili virmanski na žiro račun Prodavca.
 • Kupac prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na dugme za potvrđivanje narudžbe preuzima obavezu plaćanja naručene robe.
 • Za robu koju je Kupac poručio putem naše internet stranice i konstatovao da je roba neispravna, ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano u odjeljku Reklamacija i zamjena robe.
 • Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 14 dana od dana prijema porudžbine na način i pod uslovima kako je definisano u odjeljku Pravo na jednostrani raskid ugovora.

Koraci prilikom kupovine proizvoda kao i pripadajući uslovi i pravila kupovine putem smart-systems.me prodavnice definisani su u nastavku.
Na stranici prodavnice se vrši pregled, izbor i poručivanje proizvoda uz obavezno popunjavanje navedenih podataka u okviru registracione odnosno forme za narudžbu, dok se plaćanje vrši u skladu sa ovim uslovima.

Korisnički nalog

Pretraživanje proizvoda i sadržaja stranice ne zahtijeva registraciju, dok se za mogućnost kupovine proizvoda u okviru prodavnice smart-systems.me Kupac mora imati prethodno registrovan nalog ili će mu nalog biti automatski kreiran nakon popunjavanja forme sa neophodnim podacima za narudžbu.
Kupac je odgovoran za tačnost i sadržaj unijetih podataka prilikom registracije i/ili poručivanja proizvoda, te upotrebe korisničkog naloga.
Prodavac ne pruža usluge Internet prodavnice licima koja nemaju navršenih 18 (osamnaest) godina. Prodavac ne prikuplja informacije od bilo kojeg lica koje nema navršenih 18 (osamnaest) godina. Internet prodavnica će odbiti registraciju korisničkog naloga licu koje je mlađe od 18 (osamnaest) godina. Ukoliko je Kupac roditelj ili staratelj koji je u saznanju da je njegovo dijete dostavilo svoje lične podatke, Kupac je obavezan da kontaktira Prodavca i zatraži uklanjanje dostavljenih podataka sa servera Prodavca.
Smart Systems ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe korisničkog naloga. Kupac je dužan voditi računa o nalogu, što uključuje i povremeno mijenjanje lozinke za pristup. Smart Systems će postupiti na adekvatan način odmah nakon što korisnik prijavi moguću zloupotrebu svog korisničkog naloga, a u slučaju sumnje može zatražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički nalog.
Smart Systems će čuvati privatnost svih korisnika/kupaca, te koristiti i obrađivati dostavljene podatke isključivo u skladu sa važećim uslovima i pravilima istaknutim na stranici www.smart-systems.me kao i relevantnim zakonskim propisima.

Poručivanje

Kupac poručuje proizvode elektronskim putem, prateći proces odabira proizvoda i pregleda kupovne korpe (sadrži proizvode označene za kupovinu sa iskazanim cijenama i količinama) i popunjavanja potrebnih podataka o isporuci.
Nakon unošenja potrebnih podataka, klikom na dugme za potvrđivanje narudžbe, Kupac potvrđuje da se slaže sa uslovima kupovine, a porudžbina ulazi u proceduru obrade.
Smart Systems kontaktira Kupca putem e-mail poruke ili telefonski, u cilju potvrde prijema porudžbine i preciziranja svih detalja oko dostupnosti proizvoda, načina i dinamike isporuke.
Ukoliko ne dobijete e-mail poruku ili poziv, molimo Vas da ponovite proces poručivanja, kontaktirate nas putem e-mail adrese: info@smart-systems.me ili na navedene brojeve telefona.
Smart Systems će nastojati da uvijek obradi i potvrdi porudžbine Kupca, ali zadržavamo pravo da u bilo kom momentu odbijemo porudžbinu, naročito ako Kupac ima neizmirene obaveze iz prethodnih narudžbenica, ako ne poštuje ove Uslove ili ako zloupotrebljava pravo na raskid ugovora. U ovom slučaju Kupac prima obavještenje da je narudžbenica odbijena.
Smart Systems nije u obavezi da na zalihama ima sve proizvode istaknute u okviru prodavnice te rok isporuke zavisi od tipa i količine poručene robe.

Način plaćanja i dostava

Sve cijene na stranici prodavnice su istaknute prilikom pregleda pojedinačnih proizvoda i u kupovnoj korpi. Sve cijene su izražene u eurima sa uračunatim PDV-om i ne uključuju cijenu dostave proizvoda.
Smart Systems zadržava pravo korekcije cijena i obračuna po važećim cijenama na dan isporuke proizvoda.
Kupac je u obavezi da poručene proizvode plati na način:

 • gotovinom prilikom isporuke proizvoda, ili
 • virmanski na žiro račun Prodavca, pri čemu se isporuka vrši nakon što je uplata proknjižena (izvod iz banke)

Ukoliko je Kupac pravno lice, Prodavac će nakon prijema porudžbine kontaktirati kupca u cilju definisanja načina i dinamike isporuke proizvoda. Prodavac je dužan dostaviti profakturu sa pratećim podacima na navedenu e-mail adresu Kupca, a isporuka se vrši nakon izvršenog plaćanje u skladu sa profakturom, ukoliko nije drugačije definisano.
Ukoliko je ukupan iznos poručene robe/proizvoda veći od 100 eura, usluga dostave je besplatna. U suprotnom, Kupac je u obavezi platiti troškove dostave u iznosu od 5 eura sa uračunatim PDV-om.

Isporuka / dostava se vrši isključivo na teritoriji Crne Gore i to u mjestima u kojima je moguće izvršiti isporuku i prijem novca od strane kurirske službe.
Smart Systems će isporučiti Kupcu sve poručene proizvode koje ima na zalihama. Ukoliko nijesmo u mogućnosti da isporučimo bilo koji od poručenih proizvoda, Smart Systems će kontaktirati kupca telefonom ili e-mailom i obavijestiti ga o mogućim zamjenskim proizvodima jednakog ili boljeg kvaliteta ili mogućem roku isporuke naručenog proizvoda.
Ako Kupac ne želi zamjenske proizvode, ima pravo odustati od narudžbe tog proizvoda uz nadoknadu iznosa koji je eventualno platio unaprijed, a u vrijednosti tog proizvoda.
Smart Systems ne snosi odgovornost ni za jedno neispunjavanje ili odlaganje ispunjavanja bilo kojih obaveza koje smo prihvatili prema Ugovoru ukoliko su uzrokovane događajima koji su izvan naše razumne kontrole.
Dostava se vrši posredstvom kurirskih službi vodeći računa da se proizvodi zaštite od uobičajenih oštećenja prilikom transporta. Nedeljom i u dane praznika ne vrši se slanje proizvoda. Očekivano vrijeme dostave je od 2-5 radnih dana.
Praksa je da dostavljač/kurirska služba kontaktira Kupca telefonom prije isporuke proizvoda. Kupac je dužan da na naznačenoj adresi obezbijedi prisustvo lica koje je u mogućnosti primiti robu, a ukoliko Kupac nije u mogućnosti da u tom periodu primi robu na adresi isporuke, imaće mogućnost preuzimanja kupljenog proizvoda na naznačenoj adresi ili po dogovoru sa dostavljačem. Ponovno slanje podliježe naplati.
Potpisom dokumenta o primopredaji proizvoda, Kupac potvrđuje da primljena roba nema vidnih oštećenja te je dužan izvršiti plaćanje u cjelosti (ukoliko je model plaćanja pouzeću). Ukoliko je Kupac unaprijed izvršio uplatu, dužan je prilikom primopredaje pružiti dokaz o navedenoj uplati.
Smart Systems ima pravo da ne isporuči proizvode ukoliko posumnja ili ustanovi da Kupac krši definisana pravila i uslove korišćenja web stranice i kupovine u okviru prodavnice (Uslovi), te u slučaju sumnje da bi prilikom isporuke robe mogla biti ugrožena bezbjednost dostavljača ili narušene druge propisane norme.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Kupac ima pravo da jednostrano raskine ugovor zaključen na daljinu, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik. Kupac je u navedenom roku dužan obavijestiti Prodavca o odluci da raskine Ugovor, nedvosmislenom izjavom poslatom poštom ili elektronskom poštom u kojoj će navesti svoje ime, prezime, adresu i ako su dostupni, svoj broj telefona ili adresu elektronske pošte. Kupac je, kao prilog, dužan dostaviti i obrazac o jednostranom raskidu ugovora.
Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete pronaći ovdje, a dostavlja se na adresu firme: ul. Tivatska 21, 81000 Podgorica ili na e-mail adresu: info@smart-systems.me.
Odustajanjem od ugovora, Kupac je dužan da o svom trošku vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac – izjavu o odustanku od ugovora.
Kupac se obavezuje da vrati proizvod u kompletu, nekorišćen, neoštećen i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromenjenoj količini, mora biti priložen originalni račun, dokumentacija (npr. uputstva, garantni list, itd) kao i obrazac – izjava o odustanku od ugovora. Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i bez bilo kakvih tragova korišćenja.
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Povraćaj plaćenog iznosa možemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena na navedeni način, a u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.
Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
U slučaju da je vraćeni proizvod oštećen ili u neispravnom stanju za šta je kupac isključivo odgovoran, Smart Systems ima pravo odbiti vraćanje novca, a proizvod vratiti kupcu o njegovom trošku.
Kupac je saglasan sa upotrebom elektronskih načina komunikacije u vezi ovog ugovora, obavještenja i slično. Koriste se kontakt podaci dostavljeni prilikom registracije korisničkog naloga.
Odnosi između Kupca i Smart Systems podliježu zakonima Crne Gore. Za sve eventualne sporove nadležan je sud stvarne nadležnosti u Podgorici.

Reklamacija i zamjena robe

Primjenjuju se sva prava i obaveze iz Zakona o zaštiti potrošača.
Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od dvije godine od dana prelaska rizika na kupca.
Svi proizvodi su novi, u originalnom pakovanju, izdaju se sa računom.
Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda, pregleda isporučenu robu te da o svim vidljivim nedostacima odmah obavijesti dostavljača.
Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda ukoliko je isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući. U tom slučaju nas kontaktirajte na broj telefona istaknut na stranici ili na e-mail adresu: info@smart-systems.me, sa opisom reklamacije i pratećim podacima o Kupcu, računu i proizvodu. U najkraćem roku ćemo vas obavijestiti o daljim koracima.
Na osnovu reklamacije se pravi dokument u kojem su navedeni propisani podaci, primjedbe kupca i pravo na izbor za popravku, zamjenu ili povrat novca. Prodavac utvrđuje da li je moguće izvršiti popravku ili zamjenu proizvoda u predviđenom roku, a u slučaju da nije kupac ima pravo zahtijevati odgovarajuće umanjenje cijene ili raskid ugovora.
Prodavac će u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovoriti kupcu sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješavanje.
Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava za namjensku upotrebu proizvoda, njegovog održavanja i slično, te nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijskim oštećenjima pri upotrebi proizvoda ili zbog nepravilnog održavanje robe.
Ukoliko se vrši zamjena isporučenog proizvoda sa drugim, iste ili veće cjenovne kategorije, potrebno je da proizvod koji želite zamjeniti bude neoštećen i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromijenjenoj količini, sa svom pratećom opremom i dokumentacijom sa kojom Vam je proizvod orginalno isporučen.
U slučaju da je Kupcu isporučen oštećen ili pogrešan proizvod, troškove kurirske službe snosi Prodavac. U suprotnom, ako je zamjena nastala usljed greške Kupca, organizovanje i troškovi kurirske službe su obaveza Kupca.
Rok za opravku ili zamjenu artikla ne smije biti duži od 15 dana od trenutka podnošenja zahtjeva od strane kupca, a nakon prijema proizvoda.

 

Želimo Vam ugodnu kupovinu!