POLITIKA PRIVATNOSTI

Politika Privatnosti se odnosi na povjerljivost podataka koji se nalaze na web stranici www.smart-systems.me i koji su prilikom korišćenja stranice prikupljeni i sačuvani u našoj bazi podataka. Web stranica i prodavnica www.smart-systems.me je u vlasništvu firme Smart Systems Montenegro d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Smart Systems ili smart-systems.me)
Ova pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove lične podatke i uređuju način zaštite Vaših ličnih podataka kao i Vaše privatnosti na osnovu korišćenja stranice.
Smart Systems sve lične podatke smatra poslovnom tajnom, obrađuje ih i štiti u skladu sa relevantnim zakonskim propisima i najboljom praksom, te u skladu sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite ličnih podataka, kontaktirajte nas putem e-mail adrese: info@smart-systems.me
Pristupanjem ili upotrebom web stranice smart-systems.me, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uslovima povjerljivosti podataka i uslovima korišćenja smart-systems.me stranice.
Ukoliko se ne slažete sa ovom Politikom privatnosti, molimo vas da napustite našu web stranicu, te da joj ne pristupate i ne koristite usluge naše prodavnice.
Smart Systems zadržava pravo izmjene i dopune Politike privatnosti odnosno načina prikupljanja, obrade i zaštite ličnih podataka te s tim u vezi sve promjene stupaju na snagu u trenutku njihove objave na stranici. Nastavkom korišćenja stranice i prodavnice smatra se da je korisnik saglasan te da potvrđuje i prihvata sve izmijenjene uslove.

Prikupljanje i korišćenje podataka

Prikupljaju se lični podaci popunjeni prilikom registracije korisničkih naloga, podaci potrebni za kupovinu, plaćanje i isporuku, kao i drugi podaci koji se automatski prikupljaju prilikom korišćenja stranice i prodavnice a koji ne sadrže lične informacije. Podaci koji se mogu prikupljati su datum i vrijeme pristupa nalogu, poručeni artikli i količine, kupovine, promjene naloga, podaci o lokaciji, IP adresi, Internet pretraživaču i generalno svi podaci o načinu pretraživanja naše stranice i komunikaciji između vašeg uređaja i naše stranice.
Informacije koje se prikupljaju automatski se koriste za unapređenje naših servisa i ponude. Ukoliko nam dobrovoljno dostavite vaše lične informacije, one će biti dodate automatski prikupljenim podacima.
Smart Systems će prikupljene podatke koristiti u skladu sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti, te ih obrađivati u skladu sa legitimnim interesima i dijeliti sa drugim stranama u slučaju kada to dozvoljavaju ili zahtijevaju pozitivni propisi ili je u pitanju zakonska obaveza.
Smart Systems ima pravo dijeliti lične podatke sa pružaocima usluga koji u ime i za račun Smart Systems pružaju određene usluge (npr. isporuka/dostava narudžbi, marketing, savjetovanje itd).
Korišćenjem internet stranice www.smart-systems.me dajete svoju saglasnost za prikupljanje, korišćenje i obradu podataka, u svrhu upoznavanja sa kupovnim navikama, u informativne svrhe, kao i u svrhe prometa usluga i roba za vrijeme trajanja registracije korisničkog naloga.
Korisnik ima pravo da u svakom trenutku povuče ovu saglasnost, čime u cjelosti prestaje obrada podataka kao i registracija korisničkog naloga na našem sajtu.
Korisnik može na sopstveni zahtjev zatražiti brisanje ličnih podataka iz baze www.smart-systems.me prodavnice na e-mail: info@smart-systems.me

Kolačići i pikseli

Smart Systems koristi ugrađene softverske alate za prikupljanje statističkih podataka o korišćenju web stranice i prodavnice. Ove podatke koristimo u cilju boljeg razumijevanja želja i potreba korisnika, kupovnih navika, te unapređenja naših usluga i korisničkog iskustva.
Stranica www.smart-systems.me koristi tzv. kolačiće (cookies) u cilju prikupljanja statističkih podataka, male tekstualne fajlove koji se periodično smiještaju u memoriji na vašem računaru ili uređaju sa kojeg pristupate web stranici. Danas se kolačići koriste skoro na svim web stranicama i predstavljaju osnov za pravilno funkcionisanje sajtova. Zbog toga savjetujemo da omogućite upotrebu kolačića prilikom posjete našoj web stranici.
Internet stranica www.smart-systems.me koristi Google analitiku koju nudi Google, Inc. (“Google”), kao i Facebook analitičke kolačiće, pixele i druge tehnologije od strane Facebook, Inc. (“Facebook”). Oni omogućavaju prikupljanje ili pronalaženje informacija sa web stranica i drugih sajtova na Internetu, kao i njihovo korišćenje od strane Google ili Facebook za oglašavanje, izvještavanje i druge vezane usluge. Detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnim stranicama ovih pravnih subjekata.
U podešavanjima vašeg pretraživača možete onemogućiti upotrebe kolačića ili podesiti vrstu kolačića koju prihvatate, ali to može podrazumijevati nemogućnost pristupa nekim djelovima stranice ili korišćenja svih dostupnih opcija web stranice. Takođe, možete podesiti svoj Internet pretraživač da automatski prihvata kolačiće te izbrisati kolačiće iz memorije kada god to poželite.
Naglašavamo da se upotrebom kolačića ne vrši identifikacija ličnosti i ne otkrivaju se lični podaci bilo koje vrste. Koriste se isključivo zbirni statistički podaci posjetilaca o načinu korišćenja naše web stranice, odnose se na broj i trajanje posjeta stranici, vremenski interval u kojem je neki proizvod pregledan i slično.
Korišćenjem internet stranice www.smart-systems.me dajete svoju saglasnost za gore opisani način sprovođenja analize korišćenja sajta.

Zaštita podataka

Poštujemo vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti vaših informacija. Sigurnost podataka nam je važna i nastojimo da obezbijedimo adekvatan nivo zaštite u skladu sa prirodom podataka koje čuvamo, kako bi ih obezbijedili od neovlašćenog pristupa, uništavanja, korišćenja, izmjene ili otkrivanja. S obzirom da ni jedan način slanja podataka preko Interneta ili metod elektronskog čuvanja podataka nije 100% siguran, nismo u mogućnosti da garantujemo apsolutnu sigurnost ličnih informacija i drugih prikupljenih podataka.
Smart Systems koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Layer), te u razumnom nivou sprovodi mjere opreza, ali ne može biti odgovoran za neovlašćeni pristup vašim podacima ili korisničkom nalogu od strane trećih lica i eventualne radnje proistekle iz takve aktivnosti.
Korisnik je odgovoran za sadržaj i vjerodostojnost podataka koje popunjava na našoj stranici, a u bilo kom trenutku je u mogućnosti izvršiti promjenu tih podataka pristupom svom nalogu ili slanjem e-mail poruke na adresu: info@smart-systems.me, uz obavezno dostavljenje neophodnih podataka.
Korisnik je dužan čuvati svoje pristupne parametere, povremeno mijenjati lozinku te prijaviti svaku sumnju na moguću zloupotrebu podataka i korisničkog naloga. Preporuka je da se uredno odjavite sa svog korisničkog naloga kada završite proces poručivanja proizvoda u okviru naše prodavnice.
Period čuvanja prikupljenih podataka zavisi od toga da li oni podliježu zakonski definisanom periodu čuvanja, legitimnom interesu ili važe samo za period trajanja saglasnosti korisnika koji ima registrovan korisnički nalog.
Kupac može ostvariti svoja Zakonom definisana prava u vezi pristupa ličnim podacima, ispravkama netačnih ličnih podataka, prenosivosti ličnih podataka, prigovora u vezi obrade ili postupanja sa ličnim podacima, prava na povlačenje saglasnosti i brisanje podataka, te obraćanja nadležnom regulatornom tijelu.