RAZVOJNI PROJEKTI

Naša vrijednost

Posvećenost

Inovativne ideje

Razvojni potencijal

Višegodišnje iskustvo

Startup inicijative

Saradnja i partnerstvo

Naši uspješni projekti

crnogorski proizvod za pametne gradove

Ecomar

Prvi crnogorski proizvod u okviru koncepta pametnog grada (Smart City) namijenjen kontinuiranom ekološkom monitoringu. 

Moderan i modularan industrijski dizajn sa jedinstvenim estetskim i funkcionalnim karakteristikama omogućava široku primjenu, kao i otpornost na brojne uticaje spoljašnje sredine.

Cilj projekta je pružanje pravovremenih podataka o stanju kvaliteta vazduha, kao i podizanje svijesti društva u cjelini o značaju očuvanja i poboljšanju kvaliteta životne sredine.

Komponenete sistema: mjerni senzori, elektronske komponente za prikupljanje i slanje podataka, web platforma i aplikacija za vizuelizaciju podataka.

Spoj iskustva, znanja i tehnologije!

Naš tim inženjera i programera dizajnira, razvija i izrađuje specifične komponenete i kompletna rješenja iz oblasti elektronike, automatike i Smart Home-a., koristeći savremene mašine za 3D štampu i izradu štampanih elektronskih pločica. Svi uređaji su bazirani na mikrokontrolerima, senzorima i komunikacionim modulima. 

Digitalni termometar za vodu sa daljinskim očitavanjem

Mjerenje temperature vode u kotlovima i slanje vrijednosti putem Interneta ili SMS-a.

Sistem kućne automatike

Sistem elektronskih kola koja se mogu ugraditi u postojeće prekidače ili utičnice, sa ciljem kontrole rasvjete i portošača, daljinski i preko interneta.

UV Sterilizator

Uređaj za sterilizaciju površina na bazi ultraljubičaste svjetlosti UVC spektra.

 

sterilizator UVC
elektronska ploca za UV lampu
elektronska ploca za pametne sisteme
domaci proizvod za sterilizaciju povrsina

Mi smo vaš SMART partner i vodič kroz svijet savremenih tehnoloških dostignuća

PAMETNA TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI VAŠIH POTREBA